Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluHTML a CSS
Celkový rozsah64,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – tvorba www stránky pomocou HTML a CSS.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základné pojmy z oblasti tvorby www stránok. Ovláda kódovanie v HTML a CSS. Vie vytvoriť vlastnú www stránku a umiestniť ju na Internet. Vie upraviť existujúcu stránku na základe požiadavky jej vlastníka.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Martin Cvinček