Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluOptimalizácia www stránok pre vyhľadávače
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – optimalizácia www stránok pre vyhľadávače.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti z oblasti SEO. Vie na www stránku nahliadať z viacerých pohľadov. Pozná váhu jednotlivých SEO prvkov. Ovláda princíp práce robota a vie využívať bezplatné možnosti spolupráce a reklamy. Vie prakticky riešiť SEO optimalizáciu na www stránkach.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Martin Cvinček