Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluTvorba a využitie animácie
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – tvorba a využitie animácie.
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda základné pojmy v oblasti animácií, pozná rôzne druhy. Vie spracovať a upraviť rôzne druhy animácií a umiestniť ich do ďalších programov (prezentácie, www stránky). Dokáže ich exportovať do ďalších programov.
Odborný garantIng., Mgr. Agáta Kubinová
LektoriIng. Miroslav Padyšák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová