Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluSpracovanie obrázka (fotografie)
Celkový rozsah45,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea - spracovanie obrázka (fotografie).
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základné pojmy z oblasti digitálnej fotografie. Vie vytvoriť, upraviť, archivovať a vhodne umiestniť, resp. zverejniť ich. Ovláda základné činnosti s obrázkom - vytvorenie, upravenie, umiestnenie, archivovanie, ovláda programy na úpravu fotografií a tvorbu obrázkov.
Odborný garantIng., Mgr. Agáta Kubinová
LektoriIng. Miroslav Padyšák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová