Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluProgramovanie Java – oknové aplikácie
Celkový rozsah64,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – programovanie Java.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti v programovaní jazyka Java. Ovláda praktickú stránku programovania v Java SE. Vie vytvárať oknové aplikácie a programovať www stránky.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Dušan Dragúň