Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluProgramovanie – základy jazyka Java
Celkový rozsah64,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – programovanie Java.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základy syntaxe a sémantiky jazyka Java. Pozná základy objektovo–orientovaného programovania v jazyku Java. Vie riešiť jednoduché príklady.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Dušan Dragúň