Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluCisco certifikácia –prepájanie sietí
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – prepájanie sietí.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri prácach v oblasti VPN sietí, IPsec a tunelovania, rôznych WAN technológií, dátových centier a spolupráce. Konfiguruje, monitoruje a rieši problémy sériových a širokopásmových prepojení, sieťových operácií. Navrhuje bezhraničnú sieťovú architektúru.
Odborný garantIng. Miroslav Padyšák
LektoriIng. Miroslav Padyšák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová