Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluCisco certifikácia – rozširovanie sietí
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – rozširovanie sietí.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri prácach v oblasti konfigurácie a riešenia problémov DHCP, DNS a STP, v agregácii liniek a VTP protokole. Konfiguruje a rieši problémy zložitej smerovanej siete, zložitých operáciách smerovačov, v implementácii smerovacích protokolov RIP, OSPF a EIGRP, všetko pre prostredie IPv4 a IPv6. Ovláda správu a licencovanie Cisco IOS operačného systému.
Odborný garantIng. Miroslav Padyšák
LektoriIng. Miroslav Padyšák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová