Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluCisco certifikácia – základy smerovania a prepínania
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – základy smerovania a prepínania.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri prácach v oblasti pokročilých prepínacích technológí, ako sú VLAN siete, protokoly VTP, RSTP a 802.1q. Ovláda základné prepínacie koncepty a operácie Cisco prepínačov. Konfiguruje prepínače a smerovače. Rieši jednoduché problémy v malej prepínanej a smerovanej sieti, VLAN a inter-VLAN sieti, v protokoloch DHCP a DNS pre IPv4 a IPv6.
Odborný garantIng. Miroslav Padyšák
LektoriIng. Miroslav Padyšák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová