Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluCisco certifikácia – úvod do sietí
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – úvod do sietí.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri prácach v oblasti zariadení, služieb a protokolov, ktoré zabezpečujú komunikáciu v dátových sieťach a v internete, v adresovacích a menných schémach v IPv4 a IPv6 prostredí. Vie vybudovať jednoduchú ethernetovú sieť s použitím smerovačov a prepínačov. Ovláda základnú konfiguráciu smerovačov a prepínačov pomocou príkazového riadku.
Odborný garantIng. Miroslav Padyšák
LektoriIng. Miroslav Padyšák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová