Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluWebstránka, fotogaléria a diskusné fórum bez nutnosti programovania
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – rýchla tvorba www stránky bez nutnosti programovania.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie rýchlo a efektívne vytvoriť moderné, ľahko spravovateľné www stránky za použitia open source CMS systému Drupal, fotogalérie Piwigo a phpBB fóra.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Martin Cvinček