Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluAdobe Flash
Celkový rozsah48,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – tvorba animácií a iných aplikácií.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti z oblasti tvorby interaktívnych animovaných prvkov pre www stránky – tlačidlá, bannery a navigačné menu, vie vytvárať animácie použiteľné i mimo prostredia webu a pozná základy jazyka ActionScript.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Peter Remiš