Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluHTML a CSS
Celkový rozsah64,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – tvorba www stránky pomocou HTML a CSS.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základné pojmy z oblasti tvorby www stránok. Ovláda kódovanie v HTML a CSS. Vie vytvoriť vlastnú www stránku a umiestniť ju na Internet. Vie upraviť existujúcu stránku na základe požiadavky jej vlastníka.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Martin Cvinček