Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluOptimalizácia www stránok pre vyhľadávače
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – optimalizácia www stránok pre vyhľadávače.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti z oblasti SEO. Vie na www stránku nahliadať z viacerých pohľadov. Pozná váhu jednotlivých SEO prvkov. Ovláda princíp práce robota a vie využívať bezplatné možnosti spolupráce a reklamy. Vie prakticky riešiť SEO optimalizáciu na www stránkach.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Martin Cvinček