Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluJazyk SQL v prostredí MySQL
Celkový rozsah48,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – tvorba databázy.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri práci s databázou MySQL. Pozná syntax jazyka SQL. Vie vytvoriť databázu na reálnych príkladoch z praxe a osvojí si praktické rady s jej použitím.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová