Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluProgramovanie Java – oknové aplikácie
Celkový rozsah64,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – programovanie Java.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti v programovaní jazyka Java. Ovláda praktickú stránku programovania v Java SE. Vie vytvárať oknové aplikácie a programovať www stránky.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Dušan Dragúň