Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluProgramovanie – základy jazyka Java
Celkový rozsah64,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – programovanie Java.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základy syntaxe a sémantiky jazyka Java. Pozná základy objektovo–orientovaného programovania v jazyku Java. Vie riešiť jednoduché príklady.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Dušan Dragúň