Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluObjektovo – orientované programovanie v C++
Celkový rozsah48,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – objektovo–orientované programovanie v C++.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri prácach v oblasti programovania. Absolvent vie definovať triedu, vytvárať objekty, definovať atribúty a metódy, obsluhovať prístupové práva k atribútom a metódam, vytvárať konštruktory, deštruktory a používať dedičnosť.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Dušan Dragúň