Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluProgramovanie v C++ základný kurz
Celkový rozsah48,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – programovanie v jazyku C++.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie algoritmizovať úlohu. Ovláda syntax a sémantiku jazyka C++. Vie riešiť jednoduché príklady.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Dušan Dragúň