Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluPCB Editor – Cadence OrCAD/Eagle
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – návrh plošných spojov.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná prostredie návrhu plošných spojov Eagle a Cadence OrCAD PCB Editor. Vie navrhnúť jednoduchý plošný spoj a 3D ho vizualizovať. V prostredí PCB OrCAD vie pracovať s reuse návrhom.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Dušan Dragúň , Ing. Igor Palica