Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluZáklady PSpice – Cadence-OrCAD
Celkový rozsah32,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií –analýza elektronického obvodu.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základy programu PSpice. Pozná druhy analýz, poskytované programom PSpice OrCAD. Ovláda nastavenie analýzy. Vie nakresliť elektrotechnickú schému a analyzovať jej funkciu.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Dušan Dragúň , Ing. Jaroslav Macuš