Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluTvorba elektronickej schémy v prostredí OrCAD Capture/Eagle
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – návrh elektronických obvodov.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie navrhnúť a nakresliť elektrotechnické výkresy. Pozná prostredie tvorby elektrotechnických schém v programoch Eagle a Cadence OrCAD Capture. Ovláda jednoduchý i štruktúrovaný návrh tvorby dokumentácie, vrátane reuse návrhu.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Dušan Dragúň , Ing. Jaroslav Macuš