Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluPráca s programom Multisim
Celkový rozsah54,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – analýza a syntéza elektronických obvodov.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa zručnosti a návyky v ovládaní simulačného programu Multisim, pozná možnosti programu pre použitie v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Vie analyzovať navrhnuté elektronické obvody.
Odborný garantIng. Jaroslav Macuš
LektoriIng. Ivan Hundák , Ing. Jaroslav Macuš