Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluProgramovanie mikrokontrolérov typu AVR
Celkový rozsah120,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a sieťových technológií – programovanie mikrokontrolérov. Od uchádzačov sa očakávajú základné znalosti programovania v jazyku C.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná architektúru a vnútornú štruktúru mikrokontroléra. Pozná vlastnosti, parametre a bežné periférie mikrokontrolérov. Ovláda prácu s bežnými perifériami. Vie zostaviť, odladiť a realizovať program a následne navrhnúť elektrický obvod, ktorého súčasťou je mikrokontrolér. Vie pracovať s datasheetom.
Odborný garantIng. Igor Palica
LektoriIng. Igor Palica , Ing. Peter Remiš