Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuInformačné a sieťové technológie
Názov moduluZáklady programovania v jazyku C
Celkový rozsah80,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/4
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti informačných a sieťových technológií – základy programovania v jazyku C.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná syntax programovacieho jazyka C. Vie programátorský myslieť – vie pretransformovať problémovú úlohu do algoritmu vhodného pre programovanie. Je schopný zostaviť, odladiť a realizovať bežný program.
Odborný garantIng. Igor Palica
LektoriIng. Igor Palica , Ing. Peter Remiš