Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluCisco certifikácia – úvod do sietí
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky – úvod do sietí.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri prácach v oblasti zariadení, služieb a protokolov, ktoré zabezpečujú komunikáciu v dátových sieťach a v internete, v adresovacích a menných schémach v IPv4 a IPv6 prostredí. Vie vybudovať jednoduchú ethernetovú sieť s použitím smerovačov a prepínačov. Ovláda základnú konfiguráciu smerovačov a prepínačov pomocou príkazového riadku.
Odborný garantIng. Miroslav Padyšák
LektoriIng. Miroslav Padyšák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová