Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluPHP- skriptovací jazyk
Celkový rozsah32,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky – programovanie v PHP.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie písať skripty v PHP, tvoriť interaktívne formuláre, spolupracovať s databázami a využívať open source riešenia.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing. Martin Cvinček