Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluJazyk SQL v prostredí MySQL
Celkový rozsah48,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky – tvorba databázy.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa návyky, zručnosti a odborné vedomosti pri práci s databázou MySQL. Pozná syntax jazyka SQL. Vie vytvoriť databázu na reálnych príkladoch z praxe a osvojí si praktické rady s jej použitím.
Odborný garantIng. Anton Maslák
LektoriIng. Anton Maslák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová