Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluObvody FPGA - základy programovania obvodu Spartan 3
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky –FPGA obvody.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základy obvodov FPGA a programovacieho jazyka VHDL na implementáciu jednoduchých kombinačných a sekvenčných logických obvodov. Vie používať a programovať obvody FPGA v prostredí Xillinx ISE Web Pack.
Odborný garantIng. Ivan Hundák
LektoriIng. Ivan Hundák , Ing. Jaroslav Macuš