Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluPCB Editor – Cadence OrCAD/Eagle
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky – návrh plošných spojov.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná prostredie návrhu plošných spojov Eagle a Cadence OrCAD PCB Editor. Vie navrhnúť jednoduchý plošný spoj a 3D ho vizualizovať. V prostredí PCB OrCAD vie pracovať s reuse návrhom.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Dušan Dragúň , Ing. Igor Palica