Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluZáklady PSpice – Cadence-OrCAD
Celkový rozsah32,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky – analýza elektronického obvodu.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná základy programu PSpice. Pozná druhy analýz, poskytované programom PSpice OrCAD. Ovláda nastavenie analýzy. Vie nakresliť elektrotechnickú schému a analyzovať jej funkciu.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Dušan Dragúň , Ing. Jaroslav Macuš