Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluTvorba elektronickej schémy v prostredí OrCAD Capture/Eagle
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky – návrh elektronických obvodov.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie navrhnúť a nakresliť elektrotechnické výkresy. Pozná prostredie tvorby elektrotechnických schém v programoch Eagle a Cadence OrCAD Capture. Ovláda jednoduchý i štruktúrovaný návrh tvorby dokumentácie, vrátane reuse návrhu.
Odborný garantIng. Dušan Dragúň
LektoriIng. Dušan Dragúň , Ing. Jaroslav Macuš