Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluPráca s programom MicroCap
Celkový rozsah54,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky – simulácia elektronických obvodov.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná princíp simulácie elektronických obvodov v prostredí programu MicroCap, ovláda ho, vie využiť knižnice programu, pozná jeho možnosti, výhody a nevýhody.
Odborný garantIng. Jaroslav Macuš
LektoriIng. Ivan Hundák , Ing. Jaroslav Macuš