Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluPráca s programom LabVIEW
Celkový rozsah54,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky – meranie a riadenie v prostredí LabVIEW.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa zručnosti a návyky činností v grafickom programovacom prostredí LabVIEW. Vie vytvoriť virtuálne meracie prístroje, aplikovať ich v oblasti merania a riadenia a nastaviť meracie karty pre spoluprácu LabVIEW s PC.
Odborný garantIng. Jaroslav Macuš
LektoriIng. Ivan Hundák , Ing. Jaroslav Macuš