Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuMechatronika
Názov moduluCAD systémy: Autodesk Inventor
Celkový rozsah44,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/2
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti mechatroniky – modelovanie v Autodesk Inventor.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti modelovania v 3D v programe Autodesk Inventor, ktoré zvyšujú jeho kompetencie a možnosti uplatniť sa na trhu práce, alebo zefektívniť svoju prácu v konštrukčných oddeleniach strojárskych firiem. Vie vytvoriť modely súčiastok, pozná spôsob vytvorenia funkčnej zostavy, ovláda spôsoby vygenerovania a úpravy výkresovej dokumentácie na úrovni výrobného aj zostavného výkresu.
Odborný garantIng. Ladislav Galvánek
LektoriIng. Božena Bobeková , Ing. Ladislav Galvánek