Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuMechatronika
Názov moduluCAD systémy: AutoCAD
Celkový rozsah36,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/2
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti mechatroniky – kreslenie v AutoCAD.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti vytvárania výkresovej dokumentácie v 2D, ktoré zvyšujú jeho kompetencie a možnosti uplatniť sa na trhu práce, alebo zefektívniť svoju prácu v konštrukčných oddeleniach strojárskych firiem. Vie vytvoriť výkresovú dokumentáciu na úrovni výrobného aj zostavného výkresu.
Odborný garantIng. Ladislav Galvánek
LektoriIng. Božena Bobeková , Ing. Ladislav Galvánek