Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuMechatronika
Názov moduluProgramovanie mikrokontrolérov typu AVR
Celkový rozsah120,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/2
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti mechatroniky – programovanie mikrokontrolérov. Od uchádzačov sa očakávajú základné znalosti programovania v jazyku C.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná architektúru a vnútornú štruktúru mikrokontroléra. Pozná vlastnosti, parametre a bežné periférie mikrokontrolérov. Ovláda prácu s bežnými perifériami. Vie zostaviť, odladiť a realizovať program a následne navrhnúť elektrický obvod, ktorého súčasťou je mikrokontrolér. Vie pracovať s datasheetom.
Odborný garantIng. Igor Palica
LektoriIng. Igor Palica , Ing. Peter Remiš