Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuMechatronika
Názov moduluProgramovanie priemyselných logických automatov
Celkový rozsah125,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/2
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti mechatroniky – programovanie PLC systémov. Podmienkou uchádzača sú základné znalosti z elektrotechniky a priemyselnej automatizácie.
Profil absolventaAbsolvent tohto modulu ovláda základné pojmy z oboru priemyselnej automatizácie, ovláda vývojové prostredie PLC. Vie implementovať vybrané základné úlohy automatizačnej techniky prostredníctvom automatu.
Odborný garantIng. Igor Palica
LektoriIng. Igor Palica , Ing. Peter Remiš