Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuMechatronika
Názov moduluZákladné použitie tekutinových obvodov
Celkový rozsah42,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/2
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti mechatroniky - použitie tekutinových obvodov.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia a zapájania tekutinových obvodov (pneumatické a hydraulické). Vie čítať obvodové schémy s prvkami z pneumatiky, hydrauliky, elektropneumatiky a elektrohydrauliky, navrhnúť a odsimulovať tekutinové obvody podľa zadaného cieľového chovania.
Odborný garantIng. Michal Zlatoš
LektoriIng. Igor Bukovinský PhD., Ing. Michal Zlatoš