Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnika
Názov moduluZáklady programovania v jazyku C
Celkový rozsah80,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/1
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti elektrotechniky – základy programovania v jazyku C.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná syntax programovacieho jazyka C. Vie programátorský myslieť – vie pretransformovať problémovú úlohu do algoritmu vhodného pre programovanie. Je schopný zostaviť, odladiť a realizovať bežný program.
Odborný garantIng. Igor Palica
LektoriIng. Igor Palica , Ing. Peter Remiš