Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTrieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuOšetrovanie ošípaných
Názov moduluOšetrovanie ošípaných
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2014/119/1
Dátum vydania potvrdenia10. 12. 2014
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti ošetrovania ošípaných v súlade s nariadením vlády SR č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu je schopný v plnom rozsahu zabezpečovať chov, odchov a výkrm ošípaných všetkých kategórií v zmysle platnej legislatívy týkajúcej sa chovu hospodárskych zvierat.
Odborný garantprof., Ing Juraj Mlynek CSc
LektoriIng Ivan Imrich PhD, prof., Ing Juraj Mlynek CSc, prof., Ing Ondrej Debrecéni CSc