Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuEkonomika a manažment podniku v európskych dimenziách
Názov moduluEkonomika a manažment podniku v európskych dimenziách
Celkový rozsah165,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2012/127/1
Dátum vydania potvrdenia12. 10. 2012
Cieľová skupinaCieľovými skupinami vzdelávacieho programu sú osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti komplexného riadenia hospodárskych subjektov, osoby už pracujúce v oblasti manažmentu na rôznych organizačných úrovniach a osoby so záujmom o podnikanie.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má teoretické znalosti a praktické zručnosti z podnikového hospodárstva, manažmentu a marketingu, účtovníctva a financií. Ovláda tiež základy manažérskej mikroekonómie, obchodného podnikania, ako aj manažérskeho rozhodovania a kvantitatívnych metód. Okrem toho má aktuálny rozhľad o makroekonomickom prostredí podnikania v EÚ, vie sa orientovať v legislatíve súvisiacej s podnikaním a má znalosti o sociálnych i etických aspektoch podnikania (sociálna ekonomika a sociálna zodpovednosť).
Odborný garantDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD.
Lektoridoc. Ing. Anna Látečková PhD., doc. Ing. Iveta Zentková CSc., doc. Ing. Jozef Repiský CSc., doc. Ing. Mária Kadlečíková CSc., doc. Ing. Peter Serenčéš PhD., doc.Ing. Mgr. Danka Moravčíková PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD., prof. Ing. Ján Pokrivčák PhD., prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD., prof.Dr. Ing. Elena Horská , prof.JUDr. Anna Bandlerová PhD.