Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 609/2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuSladovníctvo a pivovarníctvo
Názov moduluSladovníctvo a pivovarníctvo
Celkový rozsah30,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2012/127/2
Dátum vydania potvrdenia12. 10. 2012
Cieľová skupina- pracovníci sladovní a pivovarov na rôznych výrobných postoch, - živnostníci podnikajúci v oblasti sladovníctva a pivovarníctva, - záujemci o podnikanie v oblasti sladovníctva a pivovarníctva.
Profil absolventaAbsolventi špecializovaného kurzu ovládajú teoreticky aj prakticky ukazovatele technologickej kvality surovín využívaných v sladovnícko-pivovarníckom odvetví v zmysle platných noriem. Oboznámia sa s modernými technológiami výroby sladu a piva. Získajú vedomosti z oblasti uplatňovania sýtemu HACCP v sladovníctve a pivovarníctve. Absolventi budú ovládať podmienky obchodovania so sladom a pivom na domácom i zahraničnom trhu. Absolventi získajú praktické skúsenosti z hodnotenia objektívnych i subjektívnych parametrov kvality sladu a piva.
Odborný garantdoc. Ing. Helena Frančáková CSc.
Lektoridoc. Ing. Dana Tančinová PhD., doc. Ing. Helena Frančáková CSc., Ing. Miriam Solgajová PhD., Ing. Vladimír Vietoris PhD., Ing. Žigmund Tóth PhD., prof. Ing. Jozef Golian Dr.