Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuHodnotenie nápojov
Názov moduluNutričné a senzorické hodnotenie nealkoholických nápojov
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2012/99/1
Dátum vydania potvrdenia16. 7. 2012
Cieľová skupina•zástupcovia technológie výroby nealkoholických nápojov, •zástupcovia detských zariadení, detských jedálni a rekreačných zariadení pre deti, •zástupcovia reštauračných a jedálenských zariadení, HORECA, •ostatní záujemcovia (poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, štátna správa a iní).
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda: •všeobecné základy, metódy a techniky senzorického hodnotenia •princípy, metódy a parametre senzorického hodnotenia nealkoholických nápojov, •hodnotenie kvality základných surovín a prísad pre výrobu nealkoholických nápojov pri ich nákupe, výrobe a získavaní, •prípravu a úpravu receptúr nápojov s cieľom zvyšovania ich senzorickej atraktivity a nutričnej kvality, Absolventmi nadobudnuté vedomostí, zručnosti a schopnosti v oblasti senzorického hodnotenia nealkoholických nápojov umožnia ich lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s kvalitou nealkoholických nápojov, čím sa uplatnia pri zlepšovaní výsledných produktov pri ich spracovaní, pri riešení chýb a závad počas výrobného procesu, navrhovaní opatrení na odstránenie nedostatkov výroby, ktoré môžu znižovať výslednú kvalitu nealkoholických nápojov.
Odborný garantdoc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc.
Lektoridoc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc., Ing. Andrea Mendelová PhD., Ing. Eva Ivanišová PhD., Ing. Vladimír Vietoris PhD.