Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuHodnotenie nápojov
Názov moduluSenzorické hodnotenie piva
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2012/99/1
Dátum vydania potvrdenia16. 7. 2012
Cieľová skupina•zástupcovia technológie výroby piva a sladových nápojov, •zástupcovia nakupovania základných surovín a surogátov na výrobu piva, •zástupcovia reštauračných a jedálenských zariadení, HORECA, •ostatní záujemcovia (poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, štátna správa a iní).
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda: •všeobecné základy, metódy a techniky senzorického hodnotenia •princípy, metódy a parametre senzorického hodnotenia piva, •spravovanie surovín pri výrobe piva, •výrobu piva s cieľom zvyšovania jeho senzorickej atraktivity a nutričnej kvality, Absolventom modulu nadobudnuté vedomostí, zručnosti a schopnosti v oblasti senzorického hodnotenia piva umožnia ich lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s kvalitou piva, čím sa uplatnia pri zlepšovaní výsledných produktov pri ich spracovaní, pri riešení chýb a závad počas výrobného procesu, navrhovaní opatrení na odstránenie nedostatkov výroby, ktoré môžu znižovať výslednú kvalitu piva.
Odborný garantdoc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc.
Lektoridoc. Ing. Helena Frančáková CSc., doc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc., Ing. Eva Ivanišová PhD., Ing. Miriam Solgajová PhD., Ing. Vladimír Vietoris PhD., Ing. Žigmund Tóth PhD.