Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 609/2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuHodnotenie nápojov
Názov moduluHodnotenie liehovín
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2012/99/1
Dátum vydania potvrdenia16. 7. 2012
Cieľová skupina•zástupcovia špeciálnej poľnohospodárskej výroby, •zástupcovia pestovateľských páleníc a liehovarov, •zástupcovia záhradkárskych organizácií, •zástupcovia reštauračných a jedálenských zariadení, HORECA, •ostatní záujemcovia (poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, štátna správa a iní).
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda: •všeobecné základy, metódy a techniky senzorického hodnotenia •princípy, metódy a parametre senzorického hodnotenia liehovín, •spracovanie suroviny pri príprave liehovín, •hodnotenie kvality liehovín. Absolventom modulu nadobudnuté vedomostí, zručnosti a schopnosti v oblasti senzorického hodnotenia liehovín umožnia ich lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s kvalitou liehovín, čím sa uplatnia pri zlepšovaní výsledných produktov pri ich spracovaní, pri riešení chýb a závad počas výrobného procesu, navrhovaní opatrení na odstránenie nedostatkov výroby, ktoré môžu znižovať výslednú kvalitu liehovín.
Odborný garantdoc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc.
Lektoridoc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc., Ing. Eva Ivanišová PhD., Ing. Peter Czako PhD., Ing. Vladimír Vietoris PhD.