Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 609/2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuHodnotenie nápojov
Názov moduluSenzorické hodnotenie vína
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2012/99/1
Dátum vydania potvrdenia16. 7. 2012
Cieľová skupina•zástupcovia poľnohospodárskej výroby pre spracovanie hrozna, •zástupcovia vinárskych a vinohradníckych spolkov, •zástupcovia záhradkárskych organizácií, •zástupcovia reštauračných a jedálenských zariadení, HORECA, •ostatní záujemcovia (poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, štátna správa, konzumenti vína a iní).
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda: •všeobecné základy, metódy a techniky senzorického hodnotenia •princípy, metódy a parametre senzorického hodnotenia vína, •spracovanie hrozna na výrobu vína (od príjmu hrozna až po finálny produkt), •hodnotenie kvality vína. Absolventom modulu nadobudnuté vedomostí, zručnosti a schopnosti v oblasti senzorického hodnotenia vína umožnia ich lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s kvalitou vína, čím sa uplatnia pri zlepšovaní výsledných produktov pri ich spracovaní, pri riešení chýb a závad počas výrobného procesu, navrhovaní opatrení na odstránenie nedostatkov výroby, ktoré môžu znižovať výslednú kvalitu vína.
Odborný garantdoc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc.
Lektoridoc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc., Ing. Eva Ivanišová PhD., Ing. Peter Czako PhD., Ing. Vladimír Vietoris PhD.