Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuSenzorické hodnotenie kvality surovín a potravín
Názov moduluSenzorické hodnotenie kvality surovín a potravín
Celkový rozsah15,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2011/98/2
Dátum vydania potvrdenia30. 11. 2011
Cieľová skupinaVzdelávací program je určený pre zástupcov poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov a obchodných organizácii, zástupcov prvovýroby a spracovateľských organizácií, technológov, zástupcov reštauračných a jedálenských zariadení, ostatných záujemcov (poľnohospodárske školstvo, rekvalifikanti, štátna správa a iní).
Profil absolventaAbsolvovaním špecializovaného kurzu nadobudnú účastníci rozšírené poznatky a zručnosti z oblasti: - technologickej, nutričnej, hygienickej a organoleptickej kvality surovín a potravín, - princípov, techník, metód a parametrov senzorického hodnotenia kvality, - vplyvu hlavných obsahových zložiek, bioaktívnych látok a technologických zásahov na kvalitu potravín. Absolventmi nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti senzorického hodnotenia kvality surovín a potravín umožnia ich lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s kvalitou potravín.
Odborný garantdoc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc.
Lektoridoc. Ing. Helena Frančáková CSc., doc. Ing. Tatiana Bojňanská CSc., Ing. Andrea Mendelová PhD., Ing. Vladimír Vietoris PhD.