Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Názov vzdelávacieho programuRiadenie strategického rozvoja vidieka s využitím metódy Leader
Názov moduluRiadenie strategického rozvoja vidieka s využitím metódy Leader
Celkový rozsah204,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2011/98/1
Dátum vydania potvrdenia30. 11. 2011
Cieľová skupinaOsoby pracujúce v organizáciách pôsobiacich v oblasti prípravy, riadenia a implementácie politiky rozvoja vidieka.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda a vie v praxi použiť vedomosti a praktické skúsenosti nadobudnuté štúdiom v procese strategického riadenia rozvoja vidieka s využitím prístupu Leader. Absolvent má vedomosti o Európskej Únii a aplikácii jej politík územného rozvoja; o strategickom plánovaní rozvoja územia a každodennej činnosti neziskových organizácií.
Odborný garantdoc. Ing. Mária Fáziková CSc.
Lektoridoc. Ing. Mária Fáziková CSc., dr.hab.Ing Józef Kania prof.UR, Ing. Michal Strnál , Ing. Barbora Milotová PhD., Ing. Daniel Ács PhD., Ing. Malvína Gondová , Ing. Marcela Chreneková , JUDr. Lucia Palšová PhD., prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD.