Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Dovoľujeme si oznámiť, že dňa 30.6.2020 sa Dodatkom č. 36/2020 k Organizačnému poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z októbra 2017 ruší odbor celoživotného vzdelávania.
Agenda ďalšieho vzdelávania bola včlenená do novovytvoreného odboru pedagogických a odborných zamestnancov a ďalšieho vzdelávania pod Sekciou stredných škôl a celoživotného vzdelávania, ktorej generálnom riaditeľkou je Mgr. Viera Babišová.

Opatrenie v oblasti poskytovania akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase epidémie COVID – 19.

MŠVVaŠ SR v opatrení neobmedzilo poskytovanie akreditovaného vzdelávania prezenčnou formou v prípade, že sa realizuje v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, a teda záleží od momentálnej epidemiologickej situácie.

Opatrenie teda nezakazuje uskutočňovať vzdelávanie prezenčnou formou, ak prebehne v súlade so súvisiacimi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, napr. opatrenie UVZ číslo OLP/3795/2020 zo dňa 5.5.2020, ktoré okrem iného povoľuje otvorenie prevádzok kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr) a iné súvisiace opatrenia.

Ak budú dodržané všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a zabezpečený bezpečný priebeh praktickej výučby prezenčnou formou, táto môže byť uskutočňovaná, pričom za priebeh zodpovedá poskytovateľ vzdelávania.

Realizáciu akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré boli zahájené pred vypuknutím pandémie a boli riadne zahlásené v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania možno predĺžiť v prípade, že sa z dôvodu prekážok súvisiacich s pandémiou nestihli prebrať v plnom rozsahu do doby platnosti akreditácie. Akreditované vzdelávacie programy je potrebné ukončiť v čo najskoršom možnom termíne, ako to situácia dovolí, a to za podmienky, že kvalita výučby bude zachovaná v plnom rozsahu.