Hlavná stránka Prihlásenie  | Kontakty       
Skip Navigation Links
Legislatíva a dokumenty
Skúšky na overovanie odbornej
spôsobilosti
Pokyn na vypracovanie žiadosti
Vyhľadávanie programov

Skip Navigation Links
Registrácia inštitúcie


Skip Navigation Links
Zoznam kvalifikácií
Stredné a vysoké školy
Skip Navigation Links
Povinnosti vzdelávacej inštitúcie
Štatistická povinnosť vzdelá-
vacích inštitúcií

Oznámenie:
Začatie akreditovaného kurzu
Register absolventov
    akreditovaných kurzov

Skúšky na overovanie odb. spôsobilosti:
Oznámenie o skúške
Register absolventov skúšok
    na overovanie odbornej spôsobilosti

Osvedčenie podľa zákona č.
568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní
Formuláre a odporúčané vzory


Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Informačný systém ďalšieho vzdelávania bol zriadený na základe zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a slúži ako informačno – poradenský nástroj podporujúci rozvoj ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike. ISDV je určený predovšetkým vzdelávacím inštitúciám uchádzajúcim sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a účastníkom vzdelávania, pre ktorých poskytuje základné informácie o akreditovaných programoch ďalšieho vzdelávania vo forme špecifikácie poskytovateľa vzdelávania, typov ponúkaných vzdelávacích programov a vzdelávacích modulov. 

Poskytuje základné informácie o procese overovania odbornej spôsobilosti a zoznam inštitúcií, ktorým boli vydané oprávnenia na vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti.